ประกาศวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560

โรงฝึกบูจินกันสมุทรปราการ
หยุดทำการฝึกช่วงเทศกาลสงกรานต์
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560
และจะเปิดทำการฝึกตามปกติในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

ประกาศงดฝึก

โรงฝึกบูจินกัน สมุทรปราการ งดทำการฝึก
ในวันพฤหัสบดีที่ 17/11/59, วันอังคารที่ 22/11/59 และวันพฤหัสบดีที่ 24/11/59
เนื่องจากเดินทางไปทำการฝึกที่ประเทศญี่ปุ่น
และจะเริ่มกลับมาทำการฝึกตามปกติในวันอังคารที่ 29/11/59

ประกาศวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2559

โรงฝึกบูจินกันสมุทรปราการ
หยุดทำการฝึกช่วงเทศกาลสงกรานต์
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559
และจะเปิดทำการฝึกตามปกติในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาการฝึกทาเมชิกิริ โรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย

ในวันที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
โรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทยได้จัดสัมมนาในเรื่องของการตัดทาเมชิกิริ
การสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าใจและมีประสบการณ์ในการฝึกทาเมชิกิริที่ถูกต้องกัน
โดยการฝึกทาเมชิกิริในแบบที่ฝึกนี้เรียกว่า ชิซัน shizan ที่เป็นการทดสอบเทคนิคการตัด และ ความเข้าใจความ
สามารถในการใช้ดาบของผู้ฟัน ซึ่งแตกต่างกับอีกแบบที่เป็นการตัดแบบทดสอบดาบที่เรียกว่า ชิโตะ shito
12901254_1116529795063764_8114543618270414840_o-Copy-300x216  12671914_1116529838397093_7803507466159494400_o-Copy-300x266
12671689_1116529828397094_1351781216002690897_o-Copy-300x287  12719562_1116529791730431_8776628079010040591_o-Copy-300x206

ประกาศงดฝึก

โรงฝึกบูจินกันสมุทรปราการ งดทำการฝึกในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558
และจะกลับมาเปิดทำการฝึกตามปกติในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559